สินค้าของเรา

ผลิตภัณฑ์ของเราในประเทศไทย มี 4  กลุ่มการรักษาหลัก

1. Hormones

         1.1  โรคโลหิตจางไตวายเรื้อรัง

แอลจีได้ พัฒนาตัวยาและมีผลิตภัณฑ์ยาสำหรับรักษาโลหิตจางในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังที่มีอาการโลหิตจางและต้องได้รับเลือดทดแทน รวมถึงรักษาผู้ป่วยที่ต้องการลดการรับเลือดทดแทน กรณี ได้รับเคมีบำบัด หรือเป็นมะเร็งในระบบน้ำเหลือง หรือผู้ป่วยซึ่งอยู่ในสภาวะที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับเลือดทดแทน และรักษาผู้ป่วยเอดส์ โดยขึ้นกับระดับของอิริโทรพอยอีดินในซีรั่ม

         1.2  ภาวะหยุดการเจริญเติบโตในเด็ก

แอลจีได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อรักษาเด็กที่มีรูปร่างเตี้ย เนื่องจากร่างกายมีภาวะการหลั่งฮอร์โมนเจริญเติบโต (Growth Hormone) ไม่เพียงพอ

2. Fertility Treatment

          กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับรักษาสตรีผู้มีบุตรยาก

3. Antidiabetic 

          ผลิตภัณฑ์รักษาโรคเบาหวานในผู้ใหญ่ วัยรุ่น และเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไปที่จำเป็นต้องใช้อินซูลิน

4. Viscosupplements

         4.1  สารช่วยในการทำศัลยกรรมตา รวมถึงการผ่าต้อกระจก

         4.2  ผลิตภัณฑ์ที่รักษาโรคข้อเข่าเสื่อม

         4.3   วัสดุเคลือบแผล

Product(Korea)