ข้อมูลองค์กร

แอลจี เคม ไลฟ์ ไซเอนเซส ประเทศไทย ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ

ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2013 ซึ่งเราได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาหลายกลุ่มด้วยกัน

ซึ่งเราได้มุ่งมั่นพัฒนาในเรื่องการให้บริการ การจัดส่ง และการให้ความรู้เกี่ยวกับยา

แก่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข และ อื่นๆ