แอลจี เคม ไลฟ์ ไซเอนเซส ประเทศไทย

Description: http://www.lgls.com/images/about/company/abroad/img_abroad06.gif

บริษัท แอลจี เคม ไลฟ์ ไซเอนเซส (ประเทศไทย) จำกัด

Description: http://www.lgls.com/images/about/company/abroad/bull_pp.gif ที่อยู่

ชั้น 19 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส 87/2 ถ.วิทยุ

ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพ 10330

Description: http://www.lgls.com/images/about/company/abroad/bull_pp.gif โทรศัพท์

66) 2 654 2323

Description: http://www.lgls.com/images/about/company/abroad/bull_pp.gif โทรสาร

66) 2 654 2277